Uniunea europeana
Guvernul romaniei
Programul operational regioanl vest
Instrumente Structurale
SUPORT
021 350 09 95

Product was successfully added to your shopping cart.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC Endress Group Romania SRL, titular al proiectului „Desființare casa C 1, Construire Restaurant, terasa si împrejmuire ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caras Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului : fără evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Desființare casa C 1, Construire Restaurant, terasa si împrejmuire ”, propus a fi amplasat in Orașul Bocsa, jud Caras Severin, str I. Vidu, nr 8.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caras Severin din Resita, str Petru Maior . nr 73, in zilele de luni – joi, intre orele 08.00 – 13500 si vineri orele 08.00 – 13.00, precum si la următoarea adresa de internet : http:/apmcs.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.