Uniunea europeana
Guvernul romaniei
Programul operational regioanl vest
Instrumente Structurale
SUPORT
021 350 09 95

Product was successfully added to your shopping cart.
Uniunea europeana
Guvernul romaniei
Programul operational regioanl vest
Instrumente Structurale

Titlul proiectului:
„ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII ENDRESS GROUP ROMANIA SRL PRIN CONSTRUIRE HALĂ PARTER PENTRU MONTAJ ECHIPAMENTE ELECTRICE, CU INSTALAȚII AFERENTE”

Denumirea beneficiarului:
SC ENDRESS GROUP ROMANIA SRL

Scopul proiectului:
Obiectivul general este cresterea competitivitatii endress group romania prin crearea unei noi unitati de productie

Obiectivele specifice:
OS1: Crearea unei noi unitati de productie prin construirea si dotarea unei hale pentru realizarea echipamentelor electrice.
OS2: Promovarea activitatii societatii prin actiuni de internationalizarea prin participarea la expozitii internationale in strainatate, asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu handicap prin adaptarea site-ului de prezentare, activitati de certificare si activitati de publicitate si informare.
OS3: Combaterea nediscriminarii prin asigurarea egalitatii de sanse si tratament.

Rezultatele proiectului:
R1: Active corporale: hala parter pentru montaj echipamente electrice 1 buc, echipamente 16 buc. Active necorporale – 3 buc.
R2: Cheltuieli realizate: Cheltuieli cu servicii (31 buc).
R3: Locuri de munca create: 1 loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate.

Data inceperii proiectului: 12.02.2018
Perioada de implementare: 01.12.2016-30.11.2019
Valoarea totala a proiectului: 4.906.533,28 Lei
Valoarea totala a contributiei publice: 2.512.118,72 lei din care:
- contributia UE este 2.135.300,91 Lei si
- contributia nationala este 376.817,81 Lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României