Uniunea europeana
Guvernul romaniei
Programul operational regioanl vest
Instrumente Structurale

Product was successfully added to your shopping cart.
Uniunea europeana
Guvernul romaniei
Programul operational regioanl vest
Instrumente Structurale

Titlul proiectului:
„ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII ENDRESS GROUP ROMANIA SRL PRIN CONSTRUIRE HALĂ PARTER PENTRU MONTAJ ECHIPAMENTE ELECTRICE, CU INSTALAȚII AFERENTE”

Denumirea beneficiarului:
SC ENDRESS GROUP ROMANIA SRL

Scopul proiectului:
Obiectivul general este cresterea competitivitatii endress group romania prin crearea unei noi unitati de productie

Obiectivele specifice:
OS1: Crearea unei noi unitati de productie prin construirea si dotarea unei hale pentru realizarea echipamentelor electrice.
OS2: Promovarea activitatii societatii prin actiuni de internationalizarea prin participarea la expozitii internationale in strainatate, asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu handicap prin adaptarea site-ului de prezentare, activitati de certificare si activitati de publicitate si informare.
OS3: Combaterea nediscriminarii prin asigurarea egalitatii de sanse si tratament.

Rezultatele proiectului:
R1: Active corporale: hala parter pentru montaj echipamente electrice 1 buc, echipamente 16 buc. Active necorporale – 3 buc.
R2: Cheltuieli realizate: Cheltuieli cu servicii (31 buc).
R3: Locuri de munca create: 1 loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate.

Data inceperii proiectului: 12.02.2018
Perioada de implementare: 01.12.2016-30.11.2019
Valoarea totala a proiectului: 4.906.533,28 Lei
Valoarea totala a contributiei publice: 2.512.118,72 lei din care:
- contributia UE este 2.135.300,91 Lei si
- contributia nationala este 376.817,81 Lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României